sábado, 27 de março de 2010

Esperanto na Polônia / Esperanto en Pollando

A Língua Esperanto começou na Polônia, na cidade de Bialystok e este país tem uma cultura esperantista muito forte.
Veja a página oficial: Esperanto en Polando

La lingvo Esperanto komenciĝis en Pollando, en la urbo Bjalistoko kaj tiu lando havas esperantan kulturon tre fortan. Vidu la oficialan hejmpaĝon: Esperanto en Pollando

Em 2009 ocorreu o 94º Congresso Universal comemorando 150 anos de nascimento do iniciador da língua, o oftalmologista Dr. Zamenhof.

En 2009 okazis la 94-a Universala Kongreso, kiu memorfestis 150 jarojn de la naskiĝo de D-ro Zamehof.

Nenhum comentário:

Subskribu la Peticion!

Vizitu la Blogon: Sciencoj de la Naturo

Vizitu la Blogon: Sciencoj de la Naturo
Blogo pri Biologio, Fiziko, Kemio, k.s.

Antônio José Ramos Alves

Antônio José Ramos Alves
Blogo de mia frato Antônio

Mediti por ŝanĝi

Mediti por ŝanĝi
Blogo de mia nevo Emmanuel

Blogo de mia frato Adelson

Visite o Blog de minha família / Vizitu la blogon de mia familio