sábado, 24 de abril de 2010

Curso de Verão Nos EUA / NASK 2010

Cursos de Verão nos EUA - de 27 de junho a 17 de julho de 2010 em San Diego, Califórnia.
http://www.esperanto.org/nask/venonta/
http://esperanto.org/nask/reklamiloj/NASK2010-en-eta.pdf  (folder em inglês)
Visite também: Esperanto-USA
Ĉu plaĉus al vi pasigi tri semajnojn ĉe belega, apudplaĝa  universitato kun esperantistoj el la tuta mondo? De la 27a de junio ĝis la 17a de julio okazos la Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) ĉe la Universitato de Kalifornio en San-Diego, Usono. STIPENDIOJ HAVEBLAS por studentoj kaj instruistoj. Tamen por ricevi,  oni devas baldaŭ aliĝi!
Ĉi-jare instruos Katalin KOVATS, Amri WANDEL, Lee MILLER, Duncan CHARTERS kaj Orlando RAOLA. Matene okazos kursoj, kaj vespere oni povos partopreni en eksterkursaj programoj: ekskursoj tra la urbo, prelegoj pri diversaj temoj, ludoj, surfado, aŭ  simpla sunbano surplaĝa. Jen flugfolioj en Esperanto: http://esperanto.org/nask/reklamiloj/NASK2010-eo-eta.pdf
Partoprenantoj ricevos propran dormoĉambron, po tri manĝojn tage,  kaj kvin oficla universitato, uzeblajn por diploma studprogramo. Kaj  danke al d-ro KOVATS, oni rajtos ekzameniĝi laŭ normoj de la Komuna Eŭropa Referenckadro. Post la finiĝo de la kurso restos tempo por vojaĝi al la UK en Havano. Por ekscii pli, vidu la TTT-ejon de NASK ĉe   aŭ kontaktu kunordiganton Ellen Eddy:  eddyellen@aol.com   
Amike kaj kunlabore, Hoss Firooznia, helpinstruisto
Vizitu ankaŭ: http://esperanto-usa.org/eo kaj http://esperantic.org/eo

Nenhum comentário: